onsdag 19 oktober 2016

Mega höst på Öland

Sibirisk Järnsparv födosök i tången


Azurmes


Tajgablåstjärt


Sibirisk Järnsparv ringmärkt